Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

hotararea 21 an 2013     194
hotararea 20 an 2013     175
hotararea 19 an 2013     177
hotararea 18 an 2013     180
hotararea 17 an 2013     170
hotararea 16 an 2013     167
hotararea 15 an 2013     172
hotararea 14 an 2013     168
hotararea 13 an 2013     168
hotararea 12 an 2013     174
hotararea 11 an 2013     139
hotararea 10 an 2013     169
hotararea 9 an 2013     170
hotararea 8 an 2013     159
hotararea 7 an 2013     161
hotararea 6 an 2013     158
hotararea 5 an 2013     132
hotararea 4 an 2013     173
hotararea 3 an 2013     172
hotararea 2 an 2013     173
hotararea 1 an 2013     180
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina