Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

hotararea 21 an 2013     124
hotararea 20 an 2013     110
hotararea 19 an 2013     108
hotararea 18 an 2013     116
hotararea 17 an 2013     105
hotararea 16 an 2013     104
hotararea 15 an 2013     107
hotararea 14 an 2013     99
hotararea 13 an 2013     99
hotararea 12 an 2013     108
hotararea 11 an 2013     88
hotararea 10 an 2013     102
hotararea 9 an 2013     104
hotararea 8 an 2013     98
hotararea 7 an 2013     97
hotararea 6 an 2013     95
hotararea 5 an 2013     79
hotararea 4 an 2013     105
hotararea 3 an 2013     105
hotararea 2 an 2013     106
hotararea 1 an 2013     112
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina