Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

hotararea 21 an 2013     118
hotararea 20 an 2013     103
hotararea 19 an 2013     103
hotararea 18 an 2013     110
hotararea 17 an 2013     99
hotararea 16 an 2013     97
hotararea 15 an 2013     99
hotararea 14 an 2013     93
hotararea 13 an 2013     94
hotararea 12 an 2013     101
hotararea 11 an 2013     83
hotararea 10 an 2013     94
hotararea 9 an 2013     96
hotararea 8 an 2013     92
hotararea 7 an 2013     91
hotararea 6 an 2013     89
hotararea 5 an 2013     76
hotararea 4 an 2013     100
hotararea 3 an 2013     98
hotararea 2 an 2013     100
hotararea 1 an 2013     107
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina