Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

hotararea 21 an 2013     172
hotararea 20 an 2013     156
hotararea 19 an 2013     153
hotararea 18 an 2013     162
hotararea 17 an 2013     151
hotararea 16 an 2013     149
hotararea 15 an 2013     153
hotararea 14 an 2013     147
hotararea 13 an 2013     147
hotararea 12 an 2013     151
hotararea 11 an 2013     127
hotararea 10 an 2013     147
hotararea 9 an 2013     152
hotararea 8 an 2013     142
hotararea 7 an 2013     141
hotararea 6 an 2013     136
hotararea 5 an 2013     120
hotararea 4 an 2013     149
hotararea 3 an 2013     149
hotararea 2 an 2013     150
hotararea 1 an 2013     157
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina