Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

hotararea 21 an 2013     167
hotararea 20 an 2013     153
hotararea 19 an 2013     150
hotararea 18 an 2013     158
hotararea 17 an 2013     147
hotararea 16 an 2013     146
hotararea 15 an 2013     149
hotararea 14 an 2013     142
hotararea 13 an 2013     140
hotararea 12 an 2013     148
hotararea 11 an 2013     125
hotararea 10 an 2013     143
hotararea 9 an 2013     148
hotararea 8 an 2013     139
hotararea 7 an 2013     138
hotararea 6 an 2013     134
hotararea 5 an 2013     117
hotararea 4 an 2013     145
hotararea 3 an 2013     143
hotararea 2 an 2013     147
hotararea 1 an 2013     153
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina