Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

hotararea 21 an 2013     187
hotararea 20 an 2013     169
hotararea 19 an 2013     169
hotararea 18 an 2013     173
hotararea 17 an 2013     164
hotararea 16 an 2013     161
hotararea 15 an 2013     166
hotararea 14 an 2013     160
hotararea 13 an 2013     160
hotararea 12 an 2013     167
hotararea 11 an 2013     136
hotararea 10 an 2013     160
hotararea 9 an 2013     164
hotararea 8 an 2013     154
hotararea 7 an 2013     152
hotararea 6 an 2013     147
hotararea 5 an 2013     127
hotararea 4 an 2013     164
hotararea 3 an 2013     161
hotararea 2 an 2013     165
hotararea 1 an 2013     172
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina