Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.34-solicitare scrisoare garantare     58
Hotararea nr.33-procedura concesionare teren     61
Hotararea nr.32-desemnarea persoanei ce asigura acces liber la informatii     61
Hotararea nr.31-reorganizarea Serviciului Voluntar de Urgenta     59
Hotararea nr.30-aprobare plan de scolarizare     59
Hotararea nr.29-aprobare taxe si impozite locale     63
Hotararea nr.28-rectificare buget local     57
Hotararea nr.27-lista bunuri domeniu public concesionate de ApavilSA     63
Hotararea nr.26-aprobarea Strategiei de Dezvoltare     57
Hotararea nr.25-concesionare teren     55
Hotararea nr.24-rectificare buget     47
Hotararea nr.23-rectificare buget     53
Hotararea nr.22-reziliere contract concesiune     58
Hotararea nr.21-modificarea organigramei     58
Hotararea nr.20-inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu     65
Hotararea nr.19-alegerea presedintelui de sedinta     60
Hotararea nr.18-rectificarea bugetului local     60
Hotararea nr.17-aprobare act aditional la un contract de inchiriere     62
Hotararea nr.16-incetarea contractului de concesiune nr CR4.193 SA     64
Hotararea nr.15-inchirirerea unui spatiu     62
Hotararea nr.14- gospodarirea si infrumusetarea comunei     59
Hotararea nr.13-procedura inchiriere spatiu Cabinet Medical Veterinar     64
Hotararea nr. 12-aprobare raport de activitate al asistentei sociale     44
Hotararea nr 11. - stabilirea limitelor minime ale veniturilor potentiale     60
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina