Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.34-solicitare scrisoare garantare     40
Hotararea nr.33-procedura concesionare teren     40
Hotararea nr.32-desemnarea persoanei ce asigura acces liber la informatii     44
Hotararea nr.31-reorganizarea Serviciului Voluntar de Urgenta     40
Hotararea nr.30-aprobare plan de scolarizare     41
Hotararea nr.29-aprobare taxe si impozite locale     45
Hotararea nr.28-rectificare buget local     37
Hotararea nr.27-lista bunuri domeniu public concesionate de ApavilSA     44
Hotararea nr.26-aprobarea Strategiei de Dezvoltare     40
Hotararea nr.25-concesionare teren     39
Hotararea nr.24-rectificare buget     27
Hotararea nr.23-rectificare buget     36
Hotararea nr.22-reziliere contract concesiune     38
Hotararea nr.21-modificarea organigramei     41
Hotararea nr.20-inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu     43
Hotararea nr.19-alegerea presedintelui de sedinta     44
Hotararea nr.18-rectificarea bugetului local     43
Hotararea nr.17-aprobare act aditional la un contract de inchiriere     42
Hotararea nr.16-incetarea contractului de concesiune nr CR4.193 SA     43
Hotararea nr.15-inchirirerea unui spatiu     43
Hotararea nr.14- gospodarirea si infrumusetarea comunei     39
Hotararea nr.13-procedura inchiriere spatiu Cabinet Medical Veterinar     42
Hotararea nr. 12-aprobare raport de activitate al asistentei sociale     27
Hotararea nr 11. - stabilirea limitelor minime ale veniturilor potentiale     42
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina