Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.34-solicitare scrisoare garantare     52
Hotararea nr.33-procedura concesionare teren     55
Hotararea nr.32-desemnarea persoanei ce asigura acces liber la informatii     56
Hotararea nr.31-reorganizarea Serviciului Voluntar de Urgenta     55
Hotararea nr.30-aprobare plan de scolarizare     53
Hotararea nr.29-aprobare taxe si impozite locale     58
Hotararea nr.28-rectificare buget local     52
Hotararea nr.27-lista bunuri domeniu public concesionate de ApavilSA     58
Hotararea nr.26-aprobarea Strategiei de Dezvoltare     52
Hotararea nr.25-concesionare teren     51
Hotararea nr.24-rectificare buget     41
Hotararea nr.23-rectificare buget     49
Hotararea nr.22-reziliere contract concesiune     51
Hotararea nr.21-modificarea organigramei     53
Hotararea nr.20-inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu     56
Hotararea nr.19-alegerea presedintelui de sedinta     56
Hotararea nr.18-rectificarea bugetului local     55
Hotararea nr.17-aprobare act aditional la un contract de inchiriere     56
Hotararea nr.16-incetarea contractului de concesiune nr CR4.193 SA     58
Hotararea nr.15-inchirirerea unui spatiu     55
Hotararea nr.14- gospodarirea si infrumusetarea comunei     54
Hotararea nr.13-procedura inchiriere spatiu Cabinet Medical Veterinar     58
Hotararea nr. 12-aprobare raport de activitate al asistentei sociale     39
Hotararea nr 11. - stabilirea limitelor minime ale veniturilor potentiale     55
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina