Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.34-solicitare scrisoare garantare     65
Hotararea nr.33-procedura concesionare teren     70
Hotararea nr.32-desemnarea persoanei ce asigura acces liber la informatii     66
Hotararea nr.31-reorganizarea Serviciului Voluntar de Urgenta     65
Hotararea nr.30-aprobare plan de scolarizare     64
Hotararea nr.29-aprobare taxe si impozite locale     71
Hotararea nr.28-rectificare buget local     62
Hotararea nr.27-lista bunuri domeniu public concesionate de ApavilSA     68
Hotararea nr.26-aprobarea Strategiei de Dezvoltare     66
Hotararea nr.25-concesionare teren     62
Hotararea nr.24-rectificare buget     55
Hotararea nr.23-rectificare buget     59
Hotararea nr.22-reziliere contract concesiune     66
Hotararea nr.21-modificarea organigramei     65
Hotararea nr.20-inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu     75
Hotararea nr.19-alegerea presedintelui de sedinta     67
Hotararea nr.18-rectificarea bugetului local     67
Hotararea nr.17-aprobare act aditional la un contract de inchiriere     69
Hotararea nr.16-incetarea contractului de concesiune nr CR4.193 SA     70
Hotararea nr.15-inchirirerea unui spatiu     69
Hotararea nr.14- gospodarirea si infrumusetarea comunei     67
Hotararea nr.13-procedura inchiriere spatiu Cabinet Medical Veterinar     73
Hotararea nr. 12-aprobare raport de activitate al asistentei sociale     52
Hotararea nr 11. - stabilirea limitelor minime ale veniturilor potentiale     69
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina