Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

HOTARAREA NR. 53-APROBAREA PROIECTULUI DE SCOLARIZARE LA INVATAMANTUL PRESCOLAR     37
HOTARAREA NR. 52-PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016     43
HOTARAREA NR. 51-APROBARE EFECTUARE CHELTUIELI CU PACHETELE DE CRACIUN     50
HOTARAREA NR. 50-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015     38
HOTARAREA NR. 49-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PE URMATOARELE 3 LUNI     38
HOTARAREA NR. 48-APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTARE     42
HOTARAREA NR. 47 -STABILIREA DOMENIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE     39
HOTARAREA NR. 45 -APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL     45
HOTARAREA NR. 44- RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015     39
HOTARAREA NR. 43-CONSTITUIREA COMISIEI COMUNITARE CONSULTATIVE SALATRUCEL     39
HOTARAREA NR. 42-MODIFICAREA HOTARARII NR.20/31/08/1999     36
HOTARAREA NR. 41- PROIECTUL -DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE.     54
HOTARAREA NR. 40 -DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL     44
HOTARAREA NR. 39- APROBAREA INCHIRIERII UNUI APARTAMENT DIN CADRUL DISPENSARULUI MEDICAL     38
HOTARAREA NR. 38- INCETAREA PRIN DEMISIE A UNUI CONSILIER LOCAL     42
HOTARAREA NR. 37-INCETAREA DIN ACTIVITATE PRIN DEMISIE A UNUI CONSILIER LOCAL     42
HOTARAREA NR. 36 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE 2015     45
HOTARAREA NR. 35 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII     40
HOTARAREA NR. 34 APROBAREA SOLICITARII DE PRELUNGIRE A SCRISORII DE GARANTIE DE LA FNGCIMM. SA-IFN     37
HOTARAREA NR. 33 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA     40
HOTARAREA NR. 32 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL COMUNEI SALATRUCEL     40
HOTARAREA NR 31 - LICITATIE PUBLICA PENTRU CONCESIONARE TEREN     38
HOTARAREA NR.30 -RAPORT CU ACTIVITATEA DESFASURATA DE ASISTENTII PERSONALI     39
HOTARAREA NR.29-MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA     38
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina