Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr 71 din 31. oct .2017 privind revocarea HCL 36 /26 iunie 2017     1
Hotararea nr 70 din 31. oct .2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017     1
Hotararea nr 69 din 31. oct .2017 privind aprobarea contului de executie pentru 2017     1
Hotararea nr 68 din 31.oct.2017 privind acordul de principiu pentru initierea demersurilor necesare     1
Hotararea nr 67 din 31. oct 2017 privind aprobarea platii 44.641 din excedentul bugetului local     2
Hotararea nr 66 din 29 sept.2017 privind aprobarea steagului propriu al UAT Salatrucel     1
Hotararea nr64 din 29 sept.2017 privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultanta juridica     1
Hotararea nr 63 din 29 sept.privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local Salatrucel .     1
Hotararea nr 62 din 29 sept. priviind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie     1
Hotararea nr 61 din 29 sept.priviind aprobarea nomenclatorului stradal a Comunei Salatrucel.     1
Hotararea nr 60 din 29 sept.priviind revocarea Hotararii 49/2017     1
Hotararea nr 59 din 29 sept.priviind mandatarea d.nei Vancea Cristina pentru amenajamentul pastoral     1
Hotararea nr 58 din 29 sept.priviind aprobarea raportului de analiza a capacitatii de aparare     1
Hotararea nr 57 din 29 sept.priviind aprobare cantitate maerial lemnos pentru valorificare     1
Hotararea nr 56 - rectificare buget pe anul 2017     1
Hotararea nr 55 din 15 septembrie 2017 privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultanta     9
Hotararea nr 54 din 28 august 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta     6
Hotararea nr 53 din 28 august 2017 privind rectificarea bugetului local     7
Hotararea nr 52 din 28 august 2017 privind activitatea asistentilor personali     7
Hotararea nr 51 din 28 august 2017 privind aprobarea studiului de oportunitate     6
Hotararea nr 50 din 28 august 2017 privind aprobarea proiectului planului de ocupare functiilor publ     5
Hotararea nr 49 din 28 august 2017 privind aprobarea nomenclaturii stradale     11
Hotararea nr 48 din 11 august 2017 privind aprobarea instrumentarii indicatorilor tehnico-economici     8
Hotararea nr 47 din 268 iulie 2017 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant     6
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina