Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.32 privind aprobarea activitatii culturale desfasurate pe teritoriul comunei Salatrucel     2
Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului local al comunei Salatrucel     3
Hotararea nr. 30 privitor la aprobarea unor premii pentru elevii clasati pe primul loc.     2
Hotararea nr. 29 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public     2
Hotararea nr. 28 privind aprobarea implementarii proiectului achizitie buldoexcavator     3
Hotararea nr. 27 privind actualizarea nomenclaturii stradale a comunei Salatrucel     3
Hotararea nr. 26 privind alegerea presedintelui de sedinta     2
Hotararea nr.25 privitor la acceptarea ofertei de donatie a unui teren de catre Ghitulescu Vasile     15
Hotararea nr.24 privitor la aprobarea platii de 1700 lei pentru achizitionare azot lichid     8
Hotararea nr.23 privitor la aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Salatrucel     8
Hotararea nr.22 privitor la aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale     6
Hotararea nr.21 privitor la aprobarea R.O.F al comp. de asistenta sociala al Primariei Salatrucel     6
Hotararea nr.20 privitor la reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor     5
Hotararea nr.19 privitor la aprobarea raportului de analiza a capacitatii de aparare     6
Hotararea nr.18 privitor la aprobarea planului anual al achizitiilor publice     6
Hotararea nr.17 privitor la alocarea sumei de 1000 lei grupului artistic ,, flori de cires,,     6
Hotararea nr.16 privitor la insusirea inventarului cu bunurile Comunei Salatrucel     6
Hotararea nr.15 privitor la rectificarea bugetului local pe 2018     7
Hotararea nr 14 privind repartizarea pe trimestre a bugetului local si a listelor de investitii     10
Hotararea nr 13 privindaprobarea platii in val de 1.320.560 lei din excedent pt. finantare chelt.     11
Hotararea nr 12 privind aprobarea sumei 1700 pentru achizitionarea azotului lichid     9
Hotararea nr 11 privind reprez. Comunei Salatrucel in Ad. Generala ,, APA VALCEA'     8
Hotararea nr 10 privind alocarea sumei de 1000 lei pentru Cercul de Creatie Salatrucel     11
Hotararea nr 9 privind aprobarea Regulamentului de Iluminat Public al Comunei Salatrucel     8
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina