Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.43 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol     2
Hotararea nr.42 privind actualizarea Nomenclaturii Stradale a Comunei Salatrucel     2
Hotararea nr.41 privind rectificarea de buget al Comunei Salatrucel     2
Hotararea nr.40 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pe 2018     3
Hotararea nr.39 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General     2
Hotararea nr.38 privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultatnta juridica     3
Hotararea nr.37 privind procedura de autorizare si avizare a programului de functionare     2
Hotararea nr.36 privind rectificarea bugetului local al Comunei Salatrucel pe anul 2018     1
Hotararea nr.35 privind acordul de principiu pentru implementarea proiectului     3
Hotararea nr.34 privind organizarea sarbatoririi ,, Ziua Comunei,,     7
Hotararea nr.33 privind prelungirea perioadei de delegare a servicului de salubrizare     2
Hotararea nr.32 privind aprobarea activitatii culturale desfasurate pe teritoriul comunei Salatrucel     19
Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului local al comunei Salatrucel     11
Hotararea nr. 30 privitor la aprobarea unor premii pentru elevii clasati pe primul loc.     8
Hotararea nr. 29 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public     9
Hotararea nr. 28 privind aprobarea implementarii proiectului achizitie buldoexcavator     10
Hotararea nr. 27 privind actualizarea nomenclaturii stradale a comunei Salatrucel     17
Hotararea nr. 26 privind alegerea presedintelui de sedinta     8
Hotararea nr.25 privitor la acceptarea ofertei de donatie a unui teren de catre Ghitulescu Vasile     17
Hotararea nr.24 privitor la aprobarea platii de 1700 lei pentru achizitionare azot lichid     9
Hotararea nr.23 privitor la aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Salatrucel     13
Hotararea nr.22 privitor la aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale     9
Hotararea nr.21 privitor la aprobarea R.O.F al comp. de asistenta sociala al Primariei Salatrucel     10
Hotararea nr.20 privitor la reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor     8
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina