Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr.57 privind aprobarea sumei necesare achizitionarii numerelor administrative.     34
Hotararea nr.56 privind modificarea planului anual al achizitiilor publice al com, Salatrucel 2018     28
Hotararea nr.55 privind aprobarea contului de incheiere a ex. financiar ianuarie-iunie 2018     18
Hotararea nr. 54 privind aprobarea investitiei ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,,     18
Hotararea nr. 53 privind rectificarea bugetului local al comunei Salatrucel pe anul 2018.     35
Hotararea nr.52 privind aprobarea platii in suma de 29.370,18 din excedent.     23
Hotararea nr.51 privind aprobarea platii de 275.241,51 din excedent.     24
Hotararea nr.50 privind aprobarea redeventei lunare S.C. APAVIL S.A     19
Hotararea nr.49 privind modificarea si completarea HCL 36/28.12.2017 pt. infiintarea ADI APA Valcea     19
Hotararea nr.43 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol     24
Hotararea nr.42 privind actualizarea Nomenclaturii Stradale a Comunei Salatrucel     68
Hotararea nr.41 privind rectificarea de buget al Comunei Salatrucel     22
Hotararea nr.40 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pe 2018     38
Hotararea nr.39 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General     27
Hotararea nr.38 privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultatnta juridica     20
Hotararea nr.37 privind procedura de autorizare si avizare a programului de functionare     20
Hotararea nr.36 privind rectificarea bugetului local al Comunei Salatrucel pe anul 2018     22
Hotararea nr.35 privind acordul de principiu pentru implementarea proiectului     24
Hotararea nr.34 privind organizarea sarbatoririi ,, Ziua Comunei,,     32
Hotararea nr.33 privind prelungirea perioadei de delegare a servicului de salubrizare     20
Hotararea nr.32 privind aprobarea activitatii culturale desfasurate pe teritoriul comunei Salatrucel     38
Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului local al comunei Salatrucel     27
Hotararea nr. 30 privitor la aprobarea unor premii pentru elevii clasati pe primul loc.     40
Hotararea nr. 29 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public     29
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina