Hotarari consiliul local     

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.

  
Nume  Vizite 

Hotararea nr. 83 din 29.11.2017 privind aprobarea proiectului retelei scolare pt anul 2018-2019     7
Hotararea nr.82 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe 2017     7
Hotararea nr.81 din 29.11.2017 privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune 956.     8
Hotararea nr. 80 din 29.11.2017 privind aprobarea sumei de 12.000 lei pentru Pomul de Craciun     6
Hotararea nr. 79 din 29.11.2017 privindaprobarea organigramei     5
Hotararea nr. 78 din 29.11.2017 privind planul de ocupare a functiilor publice     5
Hotararea nr. 77 din 20.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017     4
Hotararea nr. 76 din 20.11.2017 privind aprobarea platii 31755,3 pentru achizitionare remorca     7
Hotararea nr. 75 din 20.11.2017 privind aprobarea participarii la Programul Rabla 2017     4
Hotararea nr. 74 din 6.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017     2
Hotararea nr. 73 din 6.11.2017 privind alocarea unor fonduri pentru Parohia Salatrucel si Serbanesti     3
Hotararea nr. 72 din 6.11.2017 privind modificarea anexei la HCL din 30.05.2017     5
Hotararea nr 71 din 31. oct .2017 privind revocarea HCL 36 /26 iunie 2017     11
Hotararea nr 70 din 31. oct .2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017     8
Hotararea nr 69 din 31. oct .2017 privind aprobarea contului de executie pentru 2017     10
Hotararea nr 68 din 31.oct.2017 privind acordul de principiu pentru initierea demersurilor necesare     9
Hotararea nr 67 din 31. oct 2017 privind aprobarea platii 44.641 din excedentul bugetului local     6
Hotararea nr 66 din 29 sept.2017 privind aprobarea steagului propriu al UAT Salatrucel     6
Hotararea nr64 din 29 sept.2017 privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultanta juridica     5
Hotararea nr 63 din 29 sept.privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local Salatrucel .     7
Hotararea nr 62 din 29 sept. priviind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie     4
Hotararea nr 61 din 29 sept.priviind aprobarea nomenclatorului stradal a Comunei Salatrucel.     7
Hotararea nr 60 din 29 sept.priviind revocarea Hotararii 49/2017     5
Hotararea nr 59 din 29 sept.priviind mandatarea d.nei Vancea Cristina pentru amenajamentul pastoral     6
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina