PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL06 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 18   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 12   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 9   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 8   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 15   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 15   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 11   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 75 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 74 DIN 31 OCTOMBRIE 6   
   HOTARAREA NR. 73 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 72 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 71 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 70 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 69 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 68 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 67 DIN 18 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 65 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel