PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL06 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 64 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
   HOTARAREA NR. 63 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
   HOTARAREA NR. 62 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
   HOTARAREA NR. 61 DIN 30 SEPTEMBRIE 2019 7   
   HOTARAREA NR. 60 DIN 30 SEPTEMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 59 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
   HOTARAREA NR. 58 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 8   
   HOTARAREA NR. 57 CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL COISCA IN PUNCTUL ANUTA 8   
   HOTARAREA NR. 56 7   
   HOTARAREA NR. 55 APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 7   
   HOTARAREA NR. 54 APROBAREA CONTRIBUTIEI COMUNEI 6   
   HOTARAREA NR. 53 ADERAREA COMUNEI SALATRUCEL LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 11   
   HOTARAREA NR. 52 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 6   
   HOTARAREA NR. 50 PRIVIND APROBAREA INFINTARII ANSAMBLULUI FOLCLORIC 5   
   HOTARAREA NR. 49 CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL COISCA IN PUNCTUL ANUTA 9   
   HOTARAREA NR. 48 MODIFICAREA ANEXEI HCL 20 DIN 1999 7   
   HOTARAREA NR. 47 APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 7   
   HOTARAREA NR. 46 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE 6   
   HOTARAREA NR. 45 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 6   
   HOTARAREA 28 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel