PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL06 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HORARAREA NR.7 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2019-2020 IN COMUNA SALATRUCEL 7   
   HOTARAREA NR.6 DIN 2019 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL PATRIMONIULUI COMUNEI SALATRUCEL 6   
   HOTARAREA NR 5 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HCL NR.90 DIN 2018 6   
   HOTARAREA NR.4 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA INDEMNIZATIILOR CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI SALATRUCEL 5   
   HOTARAREA NR.3 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR LA 31.12.2018 7   
   HOTARAREA NR 2 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE COLECTARE A DESEURILOR DE SC URBAN SA 6   
   HOTARAREA NR.1 2019 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR DIN SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 9   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel