PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   SALATRUCEL, HCL 9 DIN 07 FEBRUARIE 2020 26   
   SALATRUCEL, HCL 8 DIN 07 FEBRUARIE 2020 28   
   SALATRUCEL, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 23   
   SALATRUCEL, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 25   
   SALATRUCEL, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 25   
   SALATRUCEL, HCL 4 DIN 09 IANUARIE 2020 22   
   SALATRUCEL, HCL 3 DIN 09 IANUARIE 2020 25   
   SALATRUCEL, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 26   
   SALATRUCEL, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 30   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 54 APROBAREA CONTRIBUTIEI COMUNEI 21   
   HOTARAREA NR. 53 ADERAREA COMUNEI SALATRUCEL LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 27   
   HOTARAREA NR. 52 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 21   
   HOTARAREA NR. 50 PRIVIND APROBAREA INFINTARII ANSAMBLULUI FOLCLORIC 22   
   HOTARAREA NR. 49 CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL COISCA IN PUNCTUL ANUTA 23   
   HOTARAREA NR. 48 MODIFICAREA ANEXEI HCL 20 DIN 1999 23   
   HOTARAREA NR. 47 APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 22   
   HOTARAREA NR. 46 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE 20   
   HOTARAREA NR. 45 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 22   
   HOTARAREA 28 23   
   HORARAREA NR.7 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2019-2020 IN COMUNA SALATRUCEL 24   
   HOTARAREA NR.6 DIN 2019 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL PATRIMONIULUI COMUNEI SALATRUCEL 22   
   HOTARAREA NR 5 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HCL NR.90 DIN 2018 27   
   HOTARAREA NR.4 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA INDEMNIZATIILOR CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI SALATRUCEL 24   
   HOTARAREA NR.3 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR LA 31.12.2018 22   
   HOTARAREA NR 2 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE COLECTARE A DESEURILOR DE SC URBAN SA 22   
   HOTARAREA NR.1 2019 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR DIN SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 26   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel