PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2021  VIZITE 
   ANEXA 2 LA HCL APROBARE ORGANIGRAMA 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNC 2   
   TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 813 MP CURȚI CONSTRUCȚII ȘI CONSTRUCȚIA 1   
   APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SĂLĂTRUCEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 2   
   PROIECT HOTARARE PRIVITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU 2022 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂREPRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 33.000,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 6.490,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 86.003,53 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVITOR LA: APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 4   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI SĂLĂTRUCEL JUDEȚUL VÂLCEA LA ASOCIAŢI 3   
   HCL SALARII 9   
   HCL 26/2021 10   
   HCL 25/2021 9   
   HCL 24/2021 9   
   HCL 23/2021 8   
   HCL 22/2021 7   
   HCL 21/2021 9   
   HCL 20/2021 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 29/2021 19   
   HCL NR.4 32   
   HCL NR.8 22   
   HCL NR.8 25   
   HCL NR.6 22   
   HCL NR.12 24   
   HCL NR.11 28   
   HCL NR.10 27   
   HCL NR. 9 22   
   HCL NR.7 24   
   HCL NR.5 25   
   HCL NR.3 24   
   HCL NR.2 25   
   HCL NR.1 26   
   HCL 20-27 48   
   HCL 11-19 87   
   HCL 8-9 52   
   HCL 3-7 53   
   PROIECT DE HOTARARE NR.3-19 73   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 86   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 83 DIN 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI RETELEI SCOLARE PT ANUL 2018-2019 60   
   HOTARAREA NR.82 DIN 29.11.2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE 2017 61   
   HOTARAREA NR.81 DIN 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE 956. 62   
   HOTARAREA NR. 80 DIN 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 12.000 LEI PENTRU POMUL DE CRACIUN 58   
   HOTARAREA NR. 79 DIN 29.11.2017 PRIVINDAPROBAREA ORGANIGRAMEI 58   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 29.11.2017 PRIVIND PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 57   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 20.11.2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 56   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 20.11.2017 PRIVIND APROBAREA PLATII 31755,3 PENTRU ACHIZITIONARE REMORCA 57   
   HOTARAREA NR. 75 DIN 20.11.2017 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL RABLA 2017 60   
   HOTARAREA NR. 74 DIN 6.11.2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 55   
   HOTARAREA NR. 73 DIN 6.11.2017 PRIVIND ALOCAREA UNOR FONDURI PENTRU PAROHIA SALATRUCEL SI SERBANESTI 63   
   HOTARAREA NR. 72 DIN 6.11.2017 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL DIN 30.05.2017 56   
   HOTARAREA NR 71 DIN 31. OCT .2017 PRIVIND REVOCAREA HCL 36 /26 IUNIE 2017 58   
   HOTARAREA NR 70 DIN 31. OCT .2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 58   
   HOTARAREA NR 69 DIN 31. OCT .2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU 2017 57   
   HOTARAREA NR 68 DIN 31.OCT.2017 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU INITIEREA DEMERSURILOR NECESARE 57   
   HOTARAREA NR 67 DIN 31. OCT 2017 PRIVIND APROBAREA PLATII 44.641 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 58   
   HOTARAREA NR 66 DIN 29 SEPT.2017 PRIVIND APROBAREA STEAGULUI PROPRIU AL UAT SALATRUCEL 59   
   HOTARAREA NR64 DIN 29 SEPT.2017 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTANTA JURIDICA 58   
   HOTARAREA NR 63 DIN 29 SEPT.PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTATNTULUI CONSILIULUI LOCAL SALATRUCEL . 56   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel