PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   SALATRUCEL, HCL 29 DIN 31 MARTIE 2020 9   
   SALATRUCEL, HCL 28 DIN 31 MARTIE 2020 9   
   SALATRUCEL, HCL 27 DIN 31 MARTIE 2020 8   
   SALATRUCEL, HCL 26 DIN 31 MARTIE 2020 8   
   SALATRUCEL, HCL 25 DIN 13 MARTIE 2020 8   
   SALATRUCEL, HCL 24 DIN 13 MARTIE 2020 7   
   SALATRUCEL, HCL 23 DIN 13 MARTIE 2020 5   
   SALATRUCEL, HCL 22 DIN 13 MARTIE 2020 5   
   SALATRUCEL, HCL 21 DIN 13 MARTIE 2020 5   
   SALATRUCEL, HCL 20 DIN 13 MARTIE 2020 13   
   SALATRUCEL, HCL 19 DIN 20 FEBRUARIE 2020 23   
   SALATRUCEL, HCL 18 DIN 20 FEBRUARIE 2020 15   
   SALATRUCEL, HCL 17 DIN 20 FEBRUARIE 2020 13   
   SALATRUCEL, HCL 16 DIN 20 FEBRUARIE 2020 15   
   SALATRUCEL, HCL 15 DIN 20 FEBRUARIE 2020 15   
   SALATRUCEL, HCL 14 DIN 20 FEBRUARIE 2020 16   
   SALATRUCEL, HCL 13 DIN 20 FEBRUARIE 2020 16   
   SALATRUCEL, HCL 12 DIN 20 FEBRUARIE 2020 22   
   SALATRUCEL, HCL 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 40   
   SALATRUCEL, HCL 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 30 DECEMBRIE 2019 19   
   HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 30 DECEMBRIE 2019 18   
   HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 30 DECEMBRIE 2019 17   
   HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 30 DECEMBRIE 2019 17   
   HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 30 DECEMBRIE 2019 16   
   HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 30 DECEMBRIE 2019 17   
   HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 30 DECEMBRIE 2019 16   
   HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 30 DECEMBRIE 2019 18   
   HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 30 DECEMBRIE 2019 17   
   HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 30 DECEMBRIE 2019 18   
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 53   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 42   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 38   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 33   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 37   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 32   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 43   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 38   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 35   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTARAREA NR.57 PRIVIND APROBAREA SUMEI NECESARE ACHIZITIONARII NUMERELOR ADMINISTRATIVE. 26   
   HOTARAREA NR.56 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COM, SALATRUCEL 2018 22   
   HOTARAREA NR.55 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR IANUARIE-IUNIE 2018 26   
   HOTARAREA NR. 54 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,, 24   
   HOTARAREA NR. 53 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018. 23   
   HOTARAREA NR.52 PRIVIND APROBAREA PLATII IN SUMA DE 29.370,18 DIN EXCEDENT. 21   
   HOTARAREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PLATII DE 275.241,51 DIN EXCEDENT. 22   
   HOTARAREA NR.50 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI LUNARE S.C. APAVIL S.A 21   
   HOTARAREA NR.49 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 36/28.12.2017 PT. INFIINTAREA ADI APA VALCEA 22   
   HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL 22   
   HOTARAREA NR.42 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A COMUNEI SALATRUCEL 24   
   HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET AL COMUNEI SALATRUCEL 22   
   HOTARAREA NR.40 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PE 2018 22   
   HOTARAREA NR.39 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 22   
   HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTATNTA JURIDICA 23   
   HOTARAREA NR.37 PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE SI AVIZARE A PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE 21   
   HOTARAREA NR.36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018 22   
   HOTARAREA NR.35 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 23   
   HOTARAREA NR.34 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORIRII ,, ZIUA COMUNEI,, 23   
   HOTARAREA NR.33 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE DELEGARE A SERVICULUI DE SALUBRIZARE 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel