PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2021  VIZITE 
   ANEXA 2 LA HCL APROBARE ORGANIGRAMA 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNC 2   
   TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 813 MP CURȚI CONSTRUCȚII ȘI CONSTRUCȚIA 1   
   APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SĂLĂTRUCEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 2   
   PROIECT HOTARARE PRIVITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU 2022 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂREPRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 33.000,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 6.490,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 86.003,53 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVITOR LA: APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 4   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI SĂLĂTRUCEL JUDEȚUL VÂLCEA LA ASOCIAŢI 3   
   HCL SALARII 9   
   HCL 26/2021 10   
   HCL 25/2021 9   
   HCL 24/2021 9   
   HCL 23/2021 9   
   HCL 22/2021 7   
   HCL 21/2021 9   
   HCL 20/2021 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 29/2021 19   
   HCL NR.4 32   
   HCL NR.8 22   
   HCL NR.8 25   
   HCL NR.6 22   
   HCL NR.12 24   
   HCL NR.11 28   
   HCL NR.10 27   
   HCL NR. 9 22   
   HCL NR.7 24   
   HCL NR.5 25   
   HCL NR.3 25   
   HCL NR.2 26   
   HCL NR.1 26   
   HCL 20-27 48   
   HCL 11-19 87   
   HCL 8-9 52   
   HCL 3-7 54   
   PROIECT DE HOTARARE NR.3-19 73   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 86   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  VIZITE 
   HOTARAREA NR.57 PRIVIND APROBAREA SUMEI NECESARE ACHIZITIONARII NUMERELOR ADMINISTRATIVE. 67   
   HOTARAREA NR.56 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COM, SALATRUCEL 2018 60   
   HOTARAREA NR.55 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR IANUARIE-IUNIE 2018 63   
   HOTARAREA NR. 54 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,, 61   
   HOTARAREA NR. 53 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018. 61   
   HOTARAREA NR.52 PRIVIND APROBAREA PLATII IN SUMA DE 29.370,18 DIN EXCEDENT. 55   
   HOTARAREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PLATII DE 275.241,51 DIN EXCEDENT. 59   
   HOTARAREA NR.50 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI LUNARE S.C. APAVIL S.A 58   
   HOTARAREA NR.49 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 36/28.12.2017 PT. INFIINTAREA ADI APA VALCEA 57   
   HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL 59   
   HOTARAREA NR.42 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A COMUNEI SALATRUCEL 61   
   HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET AL COMUNEI SALATRUCEL 60   
   HOTARAREA NR.40 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PE 2018 59   
   HOTARAREA NR.39 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 59   
   HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTATNTA JURIDICA 60   
   HOTARAREA NR.37 PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE SI AVIZARE A PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE 60   
   HOTARAREA NR.36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018 60   
   HOTARAREA NR.35 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 61   
   HOTARAREA NR.34 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORIRII ,, ZIUA COMUNEI,, 60   
   HOTARAREA NR.33 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE DELEGARE A SERVICULUI DE SALUBRIZARE 60   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel