PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL06 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 19   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 12   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 8   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 15   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 15   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 12   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 75 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 74 DIN 31 OCTOMBRIE 6   
   HOTARAREA NR. 73 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 72 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 71 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 70 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 69 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 68 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 67 DIN 18 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 65 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTARAREA NR.57 PRIVIND APROBAREA SUMEI NECESARE ACHIZITIONARII NUMERELOR ADMINISTRATIVE. 10   
   HOTARAREA NR.56 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COM, SALATRUCEL 2018 8   
   HOTARAREA NR.55 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR IANUARIE-IUNIE 2018 9   
   HOTARAREA NR. 54 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,, 7   
   HOTARAREA NR. 53 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018. 8   
   HOTARAREA NR.52 PRIVIND APROBAREA PLATII IN SUMA DE 29.370,18 DIN EXCEDENT. 7   
   HOTARAREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PLATII DE 275.241,51 DIN EXCEDENT. 7   
   HOTARAREA NR.50 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI LUNARE S.C. APAVIL S.A 6   
   HOTARAREA NR.49 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 36/28.12.2017 PT. INFIINTAREA ADI APA VALCEA 8   
   HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL 7   
   HOTARAREA NR.42 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A COMUNEI SALATRUCEL 9   
   HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET AL COMUNEI SALATRUCEL 8   
   HOTARAREA NR.40 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PE 2018 7   
   HOTARAREA NR.39 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 7   
   HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTATNTA JURIDICA 7   
   HOTARAREA NR.37 PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE SI AVIZARE A PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE 7   
   HOTARAREA NR.36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018 7   
   HOTARAREA NR.35 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 6   
   HOTARAREA NR.34 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORIRII ,, ZIUA COMUNEI,, 7   
   HOTARAREA NR.33 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE DELEGARE A SERVICULUI DE SALUBRIZARE 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel