PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 5   
   HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 07 FEBRUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 07 FEBRUARIE 2020 5   
   HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 09 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 43   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 30   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 24   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 22   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 24   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 20   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 29   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 25   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 24   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 20   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTARAREA NR.57 PRIVIND APROBAREA SUMEI NECESARE ACHIZITIONARII NUMERELOR ADMINISTRATIVE. 16   
   HOTARAREA NR.56 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COM, SALATRUCEL 2018 12   
   HOTARAREA NR.55 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR IANUARIE-IUNIE 2018 15   
   HOTARAREA NR. 54 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,, 14   
   HOTARAREA NR. 53 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018. 13   
   HOTARAREA NR.52 PRIVIND APROBAREA PLATII IN SUMA DE 29.370,18 DIN EXCEDENT. 11   
   HOTARAREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PLATII DE 275.241,51 DIN EXCEDENT. 12   
   HOTARAREA NR.50 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI LUNARE S.C. APAVIL S.A 11   
   HOTARAREA NR.49 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 36/28.12.2017 PT. INFIINTAREA ADI APA VALCEA 11   
   HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL 12   
   HOTARAREA NR.42 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A COMUNEI SALATRUCEL 13   
   HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET AL COMUNEI SALATRUCEL 12   
   HOTARAREA NR.40 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PE 2018 12   
   HOTARAREA NR.39 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 12   
   HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTATNTA JURIDICA 12   
   HOTARAREA NR.37 PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE SI AVIZARE A PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE 11   
   HOTARAREA NR.36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018 12   
   HOTARAREA NR.35 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 12   
   HOTARAREA NR.34 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORIRII ,, ZIUA COMUNEI,, 12   
   HOTARAREA NR.33 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE DELEGARE A SERVICULUI DE SALUBRIZARE 13   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel