PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   SALATRUCEL, HCL 29 DIN 31 MARTIE 2020 76   
   SALATRUCEL, HCL 28 DIN 31 MARTIE 2020 59   
   SALATRUCEL, HCL 27 DIN 31 MARTIE 2020 53   
   SALATRUCEL, HCL 26 DIN 31 MARTIE 2020 48   
   SALATRUCEL, HCL 25 DIN 13 MARTIE 2020 47   
   SALATRUCEL, HCL 24 DIN 13 MARTIE 2020 44   
   SALATRUCEL, HCL 23 DIN 13 MARTIE 2020 40   
   SALATRUCEL, HCL 22 DIN 13 MARTIE 2020 36   
   SALATRUCEL, HCL 21 DIN 13 MARTIE 2020 36   
   SALATRUCEL, HCL 20 DIN 13 MARTIE 2020 47   
   SALATRUCEL, HCL 19 DIN 20 FEBRUARIE 2020 56   
   SALATRUCEL, HCL 18 DIN 20 FEBRUARIE 2020 45   
   SALATRUCEL, HCL 17 DIN 20 FEBRUARIE 2020 46   
   SALATRUCEL, HCL 16 DIN 20 FEBRUARIE 2020 50   
   SALATRUCEL, HCL 15 DIN 20 FEBRUARIE 2020 47   
   SALATRUCEL, HCL 14 DIN 20 FEBRUARIE 2020 49   
   SALATRUCEL, HCL 13 DIN 20 FEBRUARIE 2020 46   
   SALATRUCEL, HCL 12 DIN 20 FEBRUARIE 2020 52   
   SALATRUCEL, HCL 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 75   
   SALATRUCEL, HCL 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 64   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  VIZITE 
   HOTARAREA NR.57 PRIVIND APROBAREA SUMEI NECESARE ACHIZITIONARII NUMERELOR ADMINISTRATIVE. 41   
   HOTARAREA NR.56 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COM, SALATRUCEL 2018 36   
   HOTARAREA NR.55 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR IANUARIE-IUNIE 2018 41   
   HOTARAREA NR. 54 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,, 38   
   HOTARAREA NR. 53 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018. 36   
   HOTARAREA NR.52 PRIVIND APROBAREA PLATII IN SUMA DE 29.370,18 DIN EXCEDENT. 35   
   HOTARAREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PLATII DE 275.241,51 DIN EXCEDENT. 36   
   HOTARAREA NR.50 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI LUNARE S.C. APAVIL S.A 35   
   HOTARAREA NR.49 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 36/28.12.2017 PT. INFIINTAREA ADI APA VALCEA 36   
   HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL 36   
   HOTARAREA NR.42 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A COMUNEI SALATRUCEL 38   
   HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET AL COMUNEI SALATRUCEL 36   
   HOTARAREA NR.40 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PE 2018 36   
   HOTARAREA NR.39 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 36   
   HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTATNTA JURIDICA 37   
   HOTARAREA NR.37 PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE SI AVIZARE A PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE 35   
   HOTARAREA NR.36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018 37   
   HOTARAREA NR.35 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 37   
   HOTARAREA NR.34 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORIRII ,, ZIUA COMUNEI,, 37   
   HOTARAREA NR.33 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE DELEGARE A SERVICULUI DE SALUBRIZARE 37   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel