PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2021  VIZITE 
   ANEXA 2 LA HCL APROBARE ORGANIGRAMA 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNC 2   
   TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 813 MP CURȚI CONSTRUCȚII ȘI CONSTRUCȚIA 1   
   APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SĂLĂTRUCEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 2   
   PROIECT HOTARARE PRIVITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU 2022 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂREPRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 33.000,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 6.490,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 86.003,53 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVITOR LA: APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 4   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI SĂLĂTRUCEL JUDEȚUL VÂLCEA LA ASOCIAŢI 3   
   HCL SALARII 9   
   HCL 26/2021 9   
   HCL 25/2021 9   
   HCL 24/2021 9   
   HCL 23/2021 8   
   HCL 22/2021 7   
   HCL 21/2021 9   
   HCL 20/2021 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 29/2021 18   
   HCL NR.4 31   
   HCL NR.8 22   
   HCL NR.8 25   
   HCL NR.6 21   
   HCL NR.12 23   
   HCL NR.11 27   
   HCL NR.10 27   
   HCL NR. 9 22   
   HCL NR.7 24   
   HCL NR.5 25   
   HCL NR.3 24   
   HCL NR.2 25   
   HCL NR.1 26   
   HCL 20-27 47   
   HCL 11-19 87   
   HCL 8-9 52   
   HCL 3-7 53   
   PROIECT DE HOTARARE NR.3-19 72   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 86   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 30 DECEMBRIE 2019 80   
   HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 30 DECEMBRIE 2019 71   
   HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 30 DECEMBRIE 2019 66   
   HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 30 DECEMBRIE 2019 70   
   HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 30 DECEMBRIE 2019 67   
   HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 30 DECEMBRIE 2019 69   
   HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 30 DECEMBRIE 2019 69   
   HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 30 DECEMBRIE 2019 71   
   HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 30 DECEMBRIE 2019 67   
   HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 30 DECEMBRIE 2019 73   
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 105   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 93   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 89   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 83   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 88   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 80   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 97   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 92   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 87   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 80   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel