PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2021  VIZITE 
   ANEXA 2 LA HCL APROBARE ORGANIGRAMA 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNC 2   
   TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 813 MP CURȚI CONSTRUCȚII ȘI CONSTRUCȚIA 1   
   APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SĂLĂTRUCEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 2   
   PROIECT HOTARARE PRIVITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU 2022 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂREPRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 33.000,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 6.490,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 86.003,53 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVITOR LA: APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 4   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI SĂLĂTRUCEL JUDEȚUL VÂLCEA LA ASOCIAŢI 3   
   HCL SALARII 9   
   HCL 26/2021 10   
   HCL 25/2021 10   
   HCL 24/2021 9   
   HCL 23/2021 9   
   HCL 22/2021 8   
   HCL 21/2021 9   
   HCL 20/2021 8   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 29/2021 19   
   HCL NR.4 32   
   HCL NR.8 22   
   HCL NR.8 26   
   HCL NR.6 22   
   HCL NR.12 24   
   HCL NR.11 28   
   HCL NR.10 28   
   HCL NR. 9 23   
   HCL NR.7 24   
   HCL NR.5 25   
   HCL NR.3 25   
   HCL NR.2 26   
   HCL NR.1 27   
   HCL 20-27 48   
   HCL 11-19 88   
   HCL 8-9 52   
   HCL 3-7 54   
   PROIECT DE HOTARARE NR.3-19 73   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   SALATRUCEL, HCL 29 DIN 31 MARTIE 2020 111   
   SALATRUCEL, HCL 28 DIN 31 MARTIE 2020 88   
   SALATRUCEL, HCL 27 DIN 31 MARTIE 2020 81   
   SALATRUCEL, HCL 26 DIN 31 MARTIE 2020 73   
   SALATRUCEL, HCL 25 DIN 13 MARTIE 2020 75   
   SALATRUCEL, HCL 24 DIN 13 MARTIE 2020 74   
   SALATRUCEL, HCL 23 DIN 13 MARTIE 2020 70   
   SALATRUCEL, HCL 22 DIN 13 MARTIE 2020 62   
   SALATRUCEL, HCL 21 DIN 13 MARTIE 2020 65   
   SALATRUCEL, HCL 20 DIN 13 MARTIE 2020 75   
   SALATRUCEL, HCL 19 DIN 20 FEBRUARIE 2020 85   
   SALATRUCEL, HCL 18 DIN 20 FEBRUARIE 2020 74   
   SALATRUCEL, HCL 17 DIN 20 FEBRUARIE 2020 73   
   SALATRUCEL, HCL 16 DIN 20 FEBRUARIE 2020 84   
   SALATRUCEL, HCL 15 DIN 20 FEBRUARIE 2020 75   
   SALATRUCEL, HCL 14 DIN 20 FEBRUARIE 2020 76   
   SALATRUCEL, HCL 13 DIN 20 FEBRUARIE 2020 76   
   SALATRUCEL, HCL 12 DIN 20 FEBRUARIE 2020 84   
   SALATRUCEL, HCL 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 107   
   SALATRUCEL, HCL 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 96   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel