PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2021  VIZITE 
   ANEXA 2 LA HCL APROBARE ORGANIGRAMA 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNC 2   
   TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 813 MP CURȚI CONSTRUCȚII ȘI CONSTRUCȚIA 1   
   APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SĂLĂTRUCEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 2   
   PROIECT HOTARARE PRIVITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU 2022 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂREPRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 33.000,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 6.490,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 86.003,53 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVITOR LA: APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 4   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI SĂLĂTRUCEL JUDEȚUL VÂLCEA LA ASOCIAŢI 3   
   HCL SALARII 9   
   HCL 26/2021 10   
   HCL 25/2021 10   
   HCL 24/2021 9   
   HCL 23/2021 9   
   HCL 22/2021 8   
   HCL 21/2021 9   
   HCL 20/2021 8   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 29/2021 19   
   HCL NR.4 32   
   HCL NR.8 22   
   HCL NR.8 26   
   HCL NR.6 22   
   HCL NR.12 24   
   HCL NR.11 28   
   HCL NR.10 28   
   HCL NR. 9 23   
   HCL NR.7 24   
   HCL NR.5 25   
   HCL NR.3 25   
   HCL NR.2 26   
   HCL NR.1 27   
   HCL 20-27 48   
   HCL 11-19 88   
   HCL 8-9 52   
   HCL 3-7 54   
   PROIECT DE HOTARARE NR.3-19 73   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HOTARAREA NR.34-SOLICITARE SCRISOARE GARANTARE 58   
   HOTARAREA NR.33-PROCEDURA CONCESIONARE TEREN 61   
   HOTARAREA NR.32-DESEMNAREA PERSOANEI CE ASIGURA ACCES LIBER LA INFORMATII 56   
   HOTARAREA NR.31-REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR DE URGENTA 57   
   HOTARAREA NR.30-APROBARE PLAN DE SCOLARIZARE 56   
   HOTARAREA NR.29-APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 56   
   HOTARAREA NR.28-RECTIFICARE BUGET LOCAL 57   
   HOTARAREA NR.27-LISTA BUNURI DOMENIU PUBLIC CONCESIONATE DE APAVILSA 55   
   HOTARAREA NR.26-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 55   
   HOTARAREA NR.25-CONCESIONARE TEREN 54   
   HOTARAREA NR.24-RECTIFICARE BUGET 55   
   HOTARAREA NR.23-RECTIFICARE BUGET 56   
   HOTARAREA NR.22-REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE 57   
   HOTARAREA NR.21-MODIFICAREA ORGANIGRAMEI 55   
   HOTARAREA NR.20-INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU 55   
   HOTARAREA NR.19-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 55   
   HOTARAREA NR.18-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 58   
   HOTARAREA NR.17-APROBARE ACT ADITIONAL LA UN CONTRACT DE INCHIRIERE 57   
   HOTARAREA NR.16-INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR CR4.193 SA 58   
   HOTARAREA NR.15-INCHIRIREREA UNUI SPATIU 58   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel