PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 5   
   HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 07 FEBRUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 07 FEBRUARIE 2020 5   
   HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 09 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 43   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 30   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 25   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 22   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 24   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 20   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 30   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 26   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 24   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 21   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HOTARAREA NR.34-SOLICITARE SCRISOARE GARANTARE 8   
   HOTARAREA NR.33-PROCEDURA CONCESIONARE TEREN 10   
   HOTARAREA NR.32-DESEMNAREA PERSOANEI CE ASIGURA ACCES LIBER LA INFORMATII 10   
   HOTARAREA NR.31-REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR DE URGENTA 8   
   HOTARAREA NR.30-APROBARE PLAN DE SCOLARIZARE 10   
   HOTARAREA NR.29-APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 8   
   HOTARAREA NR.28-RECTIFICARE BUGET LOCAL 9   
   HOTARAREA NR.27-LISTA BUNURI DOMENIU PUBLIC CONCESIONATE DE APAVILSA 9   
   HOTARAREA NR.26-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 9   
   HOTARAREA NR.25-CONCESIONARE TEREN 8   
   HOTARAREA NR.24-RECTIFICARE BUGET 9   
   HOTARAREA NR.23-RECTIFICARE BUGET 9   
   HOTARAREA NR.22-REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE 9   
   HOTARAREA NR.21-MODIFICAREA ORGANIGRAMEI 8   
   HOTARAREA NR.20-INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU 9   
   HOTARAREA NR.19-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 9   
   HOTARAREA NR.18-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 11   
   HOTARAREA NR.17-APROBARE ACT ADITIONAL LA UN CONTRACT DE INCHIRIERE 9   
   HOTARAREA NR.16-INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR CR4.193 SA 11   
   HOTARAREA NR.15-INCHIRIREREA UNUI SPATIU 11   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel