PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL06 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 19   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 12   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 11   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 8   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 16   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 16   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 12   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 11   
   HOTARAREA NR. 75 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 74 DIN 31 OCTOMBRIE 6   
   HOTARAREA NR. 73 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 72 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 71 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 70 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 69 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 68 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 67 DIN 18 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 65 DIN 30 SEPTEMBRIE 8   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HOTARAREA NR.34-SOLICITARE SCRISOARE GARANTARE 5   
   HOTARAREA NR.33-PROCEDURA CONCESIONARE TEREN 6   
   HOTARAREA NR.32-DESEMNAREA PERSOANEI CE ASIGURA ACCES LIBER LA INFORMATII 6   
   HOTARAREA NR.31-REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR DE URGENTA 5   
   HOTARAREA NR.30-APROBARE PLAN DE SCOLARIZARE 7   
   HOTARAREA NR.29-APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 5   
   HOTARAREA NR.28-RECTIFICARE BUGET LOCAL 6   
   HOTARAREA NR.27-LISTA BUNURI DOMENIU PUBLIC CONCESIONATE DE APAVILSA 6   
   HOTARAREA NR.26-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 6   
   HOTARAREA NR.25-CONCESIONARE TEREN 5   
   HOTARAREA NR.24-RECTIFICARE BUGET 6   
   HOTARAREA NR.23-RECTIFICARE BUGET 6   
   HOTARAREA NR.22-REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE 6   
   HOTARAREA NR.21-MODIFICAREA ORGANIGRAMEI 5   
   HOTARAREA NR.20-INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU 6   
   HOTARAREA NR.19-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 6   
   HOTARAREA NR.18-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 7   
   HOTARAREA NR.17-APROBARE ACT ADITIONAL LA UN CONTRACT DE INCHIRIERE 6   
   HOTARAREA NR.16-INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR CR4.193 SA 8   
   HOTARAREA NR.15-INCHIRIREREA UNUI SPATIU 8   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel