PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2021  VIZITE 
   ANEXA 2 LA HCL APROBARE ORGANIGRAMA 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNC 2   
   TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 813 MP CURȚI CONSTRUCȚII ȘI CONSTRUCȚIA 1   
   APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SĂLĂTRUCEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 2   
   PROIECT HOTARARE PRIVITOR LA APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU 2022 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂREPRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 33.000,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 6.490,00 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 86.003,53 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI 2   
   PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVITOR LA: APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE 3   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 4   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI SĂLĂTRUCEL JUDEȚUL VÂLCEA LA ASOCIAŢI 3   
   HCL SALARII 9   
   HCL 26/2021 10   
   HCL 25/2021 9   
   HCL 24/2021 9   
   HCL 23/2021 8   
   HCL 22/2021 7   
   HCL 21/2021 9   
   HCL 20/2021 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIUL 2020 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 29/2021 19   
   HCL NR.4 32   
   HCL NR.8 22   
   HCL NR.8 25   
   HCL NR.6 22   
   HCL NR.12 24   
   HCL NR.11 28   
   HCL NR.10 27   
   HCL NR. 9 22   
   HCL NR.7 24   
   HCL NR.5 25   
   HCL NR.3 24   
   HCL NR.2 25   
   HCL NR.1 26   
   HCL 20-27 48   
   HCL 11-19 87   
   HCL 8-9 52   
   HCL 3-7 53   
   PROIECT DE HOTARARE NR.3-19 72   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA ȘI APROBAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 86   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 53-APROBAREA PROIECTULUI DE SCOLARIZARE LA INVATAMANTUL PRESCOLAR 59   
   HOTARAREA NR. 52-PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 60   
   HOTARAREA NR. 51-APROBARE EFECTUARE CHELTUIELI CU PACHETELE DE CRACIUN 58   
   HOTARAREA NR. 50-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 59   
   HOTARAREA NR. 49-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PE URMATOARELE 3 LUNI 54   
   HOTARAREA NR. 48-APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTARE 56   
   HOTARAREA NR. 47 -STABILIREA DOMENIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE 53   
   HOTARAREA NR. 45 -APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL 57   
   HOTARAREA NR. 44- RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 57   
   HOTARAREA NR. 43-CONSTITUIREA COMISIEI COMUNITARE CONSULTATIVE SALATRUCEL 52   
   HOTARAREA NR. 42-MODIFICAREA HOTARARII NR.20/31/08/1999 54   
   HOTARAREA NR. 41- PROIECTUL -DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE. 54   
   HOTARAREA NR. 40 -DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL 54   
   HOTARAREA NR. 39- APROBAREA INCHIRIERII UNUI APARTAMENT DIN CADRUL DISPENSARULUI MEDICAL 57   
   HOTARAREA NR. 38- INCETAREA PRIN DEMISIE A UNUI CONSILIER LOCAL 54   
   HOTARAREA NR. 37-INCETAREA DIN ACTIVITATE PRIN DEMISIE A UNUI CONSILIER LOCAL 55   
   HOTARAREA NR. 36 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE 2015 57   
   HOTARAREA NR. 35 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 54   
   HOTARAREA NR. 34 APROBAREA SOLICITARII DE PRELUNGIRE A SCRISORII DE GARANTIE DE LA FNGCIMM. SA-IFN 55   
   HOTARAREA NR. 33 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 56   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel