PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL06 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 18   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 12   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 9   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 10   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 8   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 15   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 15   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 11   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 75 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 74 DIN 31 OCTOMBRIE 6   
   HOTARAREA NR. 73 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 72 DIN 31 OCTOMBRIE 10   
   HOTARAREA NR. 71 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 70 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 69 DIN 31 OCTOMBRIE 8   
   HOTARAREA NR. 68 DIN 31 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 67 DIN 18 OCTOMBRIE 9   
   HOTARAREA NR. 65 DIN 30 SEPTEMBRIE 7   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR.20 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 7   
   HOTARAREA NR.19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 6   
   HOTARAREA NR.18 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 7   
   HOTARAREA NR.17 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE 7   
   HOTARAREA NR. 16 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU 2016-2017 8   
   HOTARAREA NR. 15 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 7   
   HOTARAREA NR 14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI MIU ALBU FLORENTINA 7   
   HOTARAREA NR,13 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI PE LUNILE MARTIE -MAI 2016 7   
   HOTARAREA NR.12-INDREPTAREA UNEI ERORI DIN ANEXA 3 PCT.I SI II DIN HCL NR 46 DIN 30 OCT.2015 7   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI-ECONOMICI PENTRU REABILITARE DC13 7   
   HOTARAREA NR. 10 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2016 7   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 6   
   HOTARAREA NR. 8 -APROBAREA RAPORTULUI CU ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI PE SEM.II 2015 7   
   HOTARAREA NR. 7 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2016 7   
   HOTARAREA NR 6 -APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI AFERENTE ASISTENTILOR PERSONALI PE ANUL 2016 7   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 6   
   HOTARAREA NR.5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 6   
   HOTARAREA NR.4 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR-BUGETAR AFERENT ANULUI 2015 6   
   HOTARAREA NR.3 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU INAVATAMANT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA 6   
   HOTARAREA NR. 2 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI RIZEA GHEORGHE -CONSILIER LOCAL 6   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel