PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020  VIZITE 
   SALATRUCEL, HCL 29 DIN 31 MARTIE 2020 76   
   SALATRUCEL, HCL 28 DIN 31 MARTIE 2020 59   
   SALATRUCEL, HCL 27 DIN 31 MARTIE 2020 53   
   SALATRUCEL, HCL 26 DIN 31 MARTIE 2020 48   
   SALATRUCEL, HCL 25 DIN 13 MARTIE 2020 47   
   SALATRUCEL, HCL 24 DIN 13 MARTIE 2020 44   
   SALATRUCEL, HCL 23 DIN 13 MARTIE 2020 40   
   SALATRUCEL, HCL 22 DIN 13 MARTIE 2020 36   
   SALATRUCEL, HCL 21 DIN 13 MARTIE 2020 36   
   SALATRUCEL, HCL 20 DIN 13 MARTIE 2020 47   
   SALATRUCEL, HCL 19 DIN 20 FEBRUARIE 2020 56   
   SALATRUCEL, HCL 18 DIN 20 FEBRUARIE 2020 45   
   SALATRUCEL, HCL 17 DIN 20 FEBRUARIE 2020 46   
   SALATRUCEL, HCL 16 DIN 20 FEBRUARIE 2020 50   
   SALATRUCEL, HCL 15 DIN 20 FEBRUARIE 2020 47   
   SALATRUCEL, HCL 14 DIN 20 FEBRUARIE 2020 49   
   SALATRUCEL, HCL 13 DIN 20 FEBRUARIE 2020 46   
   SALATRUCEL, HCL 12 DIN 20 FEBRUARIE 2020 52   
   SALATRUCEL, HCL 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 75   
   SALATRUCEL, HCL 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 64   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR.20 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 33   
   HOTARAREA NR.19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 34   
   HOTARAREA NR.18 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 33   
   HOTARAREA NR.17 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE 33   
   HOTARAREA NR. 16 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU 2016-2017 34   
   HOTARAREA NR. 15 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 32   
   HOTARAREA NR 14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI MIU ALBU FLORENTINA 33   
   HOTARAREA NR,13 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI PE LUNILE MARTIE -MAI 2016 33   
   HOTARAREA NR.12-INDREPTAREA UNEI ERORI DIN ANEXA 3 PCT.I SI II DIN HCL NR 46 DIN 30 OCT.2015 32   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI-ECONOMICI PENTRU REABILITARE DC13 32   
   HOTARAREA NR. 10 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2016 32   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 32   
   HOTARAREA NR. 8 -APROBAREA RAPORTULUI CU ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI PE SEM.II 2015 33   
   HOTARAREA NR. 7 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2016 32   
   HOTARAREA NR 6 -APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI AFERENTE ASISTENTILOR PERSONALI PE ANUL 2016 32   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 32   
   HOTARAREA NR.5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 30   
   HOTARAREA NR.4 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR-BUGETAR AFERENT ANULUI 2015 31   
   HOTARAREA NR.3 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU INAVATAMANT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA 31   
   HOTARAREA NR. 2 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI RIZEA GHEORGHE -CONSILIER LOCAL 32   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel