PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL26 Februarie
Postat de: salatrucel

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 07 FEBRUARIE 2020 5   
   HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 07 FEBRUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 07 FEBRUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 07 FEBRUARIE 2020 5   
   HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 09 IANUARIE 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 09 IANUARIE 2020 4   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 30 DECEMBRIE 2019 2   
   HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 30 DECEMBRIE 2019 3   
   HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 42   
   HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 30   
   HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 24   
   HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 21   
   HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 24   
   HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 20   
   HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 29 NOIEMBRIE 2019 29   
   HOTARAREA NR. 78 DIN 31 OCTOMBRIE 25   
   HOTARAREA NR. 77 DIN 31 OCTOMBRIE 23   
   HOTARAREA NR. 76 DIN 31 OCTOMBRIE 20   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR.20 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 11   
   HOTARAREA NR.19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 11   
   HOTARAREA NR.18 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 11   
   HOTARAREA NR.17 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE 11   
   HOTARAREA NR. 16 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU 2016-2017 11   
   HOTARAREA NR. 15 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 10   
   HOTARAREA NR 14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI MIU ALBU FLORENTINA 10   
   HOTARAREA NR,13 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI PE LUNILE MARTIE -MAI 2016 10   
   HOTARAREA NR.12-INDREPTAREA UNEI ERORI DIN ANEXA 3 PCT.I SI II DIN HCL NR 46 DIN 30 OCT.2015 10   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI-ECONOMICI PENTRU REABILITARE DC13 10   
   HOTARAREA NR. 10 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2016 10   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 9   
   HOTARAREA NR. 8 -APROBAREA RAPORTULUI CU ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI PE SEM.II 2015 10   
   HOTARAREA NR. 7 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2016 10   
   HOTARAREA NR 6 -APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI AFERENTE ASISTENTILOR PERSONALI PE ANUL 2016 10   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 9   
   HOTARAREA NR.5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 8   
   HOTARAREA NR.4 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR-BUGETAR AFERENT ANULUI 2015 9   
   HOTARAREA NR.3 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU INAVATAMANT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA 9   
   HOTARAREA NR. 2 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI RIZEA GHEORGHE -CONSILIER LOCAL 9   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel