PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   PNDR 2014 - 2020(SPECIILE DE PLANTE INDICATOARE PENTRU PAJIŞTILE CU VALOARE NATURALĂ RIDICATĂ) 34   
   ANUNT FINAL PROBA SCRISA LA CONCURSUL DE INSPECTOR DEBUTANT-GHID TURISM 34   
   ANUNT PRIVIND SELECTIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 15.12.2015 35   
   ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE INSPECTOR DEBUTANT-GHID TURISM 37   
   ANUNT IN URMA DESFASURARII INTERVIULUI SI ANUNT FINAL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE AGENT DE TURISM 35   
   ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL DE GHID TURISM SI AGENT TURISM 38   
   PROCES VERBAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI PRIVIND SELECTIA DOSARELOR LA CONCURSUL DIN 06.11.2015 38   
   ANUNT PRIVIND SELECTIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN 06.11.2015 38   
   ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE DE GUARD 38   
   ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE DE SOFER MICROBUZ 37   
   ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT 38   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2014 37   
   RAPORT DE IMPLEMENTARE A LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2014 37   
   SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA SALATRUCEL IN ANUL 2014 38   
   SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA SALATRUCEL IN ANUL 2014 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 10din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel