PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   ANUNT IN URMA DESFASURARII INTERVIULUI SI ANUNT FINAL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE AGENT DE TURISM 56   
   ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL DE GHID TURISM SI AGENT TURISM 60   
   PROCES VERBAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI PRIVIND SELECTIA DOSARELOR LA CONCURSUL DIN 06.11.2015 58   
   ANUNT PRIVIND SELECTIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN 06.11.2015 59   
   ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE DE GUARD 57   
   ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE DE SOFER MICROBUZ 57   
   ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT 61   
   RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2014 63   
   RAPORT DE IMPLEMENTARE A LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2014 61   
   SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA SALATRUCEL IN ANUL 2014 62   
   SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA SALATRUCEL IN ANUL 2014 62   
   ANUNT PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT 63   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 12din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Sălătrucel