PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL


 SĂLĂTRUCEL
Proiecte Dispoziţii
Primar


  Registrul pentru evidenţa proiectelor   
de dispoziţii ale primarului
comunei Sălătrucel

poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 SĂLĂTRUCEL 
Dispoziţi Primar


   Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor   
autorităţii executive a comunei
Sălătrucel
 
Arhiva Dispoziţiilor adoptate
poate fi consultată aici:

Citeşte mai departe:
 SĂLĂTRUCEL
Proiecte Dispoziţii
Primar


  Registrul pentru evidenţa proiectelor   
de dispoziţii ale primarului
comunei Sălătrucel

poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 SĂLĂTRUCEL 
Dispoziţi Primar


   Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor   
autorităţii executive a comunei
Sălătrucel
 
Arhiva Dispoziţiilor adoptate
poate fi consultată aici:

Citeşte mai departe: