PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL PE

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  VIZITE 
   HOTARAREA NR.57 PRIVIND APROBAREA SUMEI NECESARE ACHIZITIONARII NUMERELOR ADMINISTRATIVE. 178   
   HOTARAREA NR.56 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE AL COM, SALATRUCEL 2018 165   
   HOTARAREA NR.55 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EX. FINANCIAR IANUARIE-IUNIE 2018 166   
   HOTARAREA NR. 54 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ,, EXTINDERE APA POTABILA SI EXTINDERE CANALIZARE,, 161   
   HOTARAREA NR. 53 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018. 162   
   HOTARAREA NR.52 PRIVIND APROBAREA PLATII IN SUMA DE 29.370,18 DIN EXCEDENT. 156   
   HOTARAREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PLATII DE 275.241,51 DIN EXCEDENT. 165   
   HOTARAREA NR.50 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI LUNARE S.C. APAVIL S.A 162   
   HOTARAREA NR.49 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 36/28.12.2017 PT. INFIINTAREA ADI APA VALCEA 164   
   HOTARAREA NR.43 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL 163   
   HOTARAREA NR.42 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A COMUNEI SALATRUCEL 160   
   HOTARAREA NR.41 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET AL COMUNEI SALATRUCEL 162   
   HOTARAREA NR.40 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PE 2018 155   
   HOTARAREA NR.39 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 169   
   HOTARAREA NR.38 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI SERVICIU DE CONSULTATNTA JURIDICA 161   
   HOTARAREA NR.37 PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE SI AVIZARE A PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE 164   
   HOTARAREA NR.36 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SALATRUCEL PE ANUL 2018 169   
   HOTARAREA NR.35 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 165   
   HOTARAREA NR.34 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORIRII ,, ZIUA COMUNEI,, 169   
   HOTARAREA NR.33 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE DELEGARE A SERVICULUI DE SALUBRIZARE 162   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local