PRIMĂRIA SĂLĂTRUCEL

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL PE

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HOTARAREA NR.20 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 166   
   HOTARAREA NR.19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 174   
   HOTARAREA NR.18 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 156   
   HOTARAREA NR.17 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE 169   
   HOTARAREA NR. 16 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU 2016-2017 170   
   HOTARAREA NR. 15 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 163   
   HOTARAREA NR 14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI MIU ALBU FLORENTINA 173   
   HOTARAREA NR,13 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI PE LUNILE MARTIE -MAI 2016 172   
   HOTARAREA NR.12-INDREPTAREA UNEI ERORI DIN ANEXA 3 PCT.I SI II DIN HCL NR 46 DIN 30 OCT.2015 152   
   HOTARAREA NR. 11 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI-ECONOMICI PENTRU REABILITARE DC13 165   
   HOTARAREA NR. 10 - APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2016 171   
   HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 165   
   HOTARAREA NR. 8 -APROBAREA RAPORTULUI CU ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI PE SEM.II 2015 165   
   HOTARAREA NR. 7 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2016 172   
   HOTARAREA NR 6 -APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI AFERENTE ASISTENTILOR PERSONALI PE ANUL 2016 171   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 170   
   HOTARAREA NR.5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 160   
   HOTARAREA NR.4 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR-BUGETAR AFERENT ANULUI 2015 159   
   HOTARAREA NR.3 PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU INAVATAMANT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA 168   
   HOTARAREA NR. 2 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI RIZEA GHEORGHE -CONSILIER LOCAL 166   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local